Code of Conduct - Interne anliggender

Menneskerettigheder

SP Medical følger principperne i International Labor Organizations konventioner og FN’s menneskerettighedskonvention (UNDHR).

Det vil sige, at vi ikke tolererer børnearbejde eller tvangslignende arbejde, ikke beskæftiger mindreårige, og at al form for diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold ikke accepteres, herunder forskelsbehandling pga. køn, religion, alder, seksuel orientering, nationalitet, politiske holdninger og social eller etnisk oprindelse. SP Medical rekrutterer, ansætter og forfremmer udelukkende medarbejdere på basis af deres kvalifikationer og erfaringer.

Vi anerkender, at alle mennesker er frie og lige i værdighed og rettigheder på arbejdspladsen, ligesom vi respekterer hver enkelt medarbejders individualitet, herunder deres privatliv.

 

Arbejdstagerrettigheder

Vore medarbejdere har ret til frit at organisere sig, ytre sig og selv deltage i eller vælge folk til kollektive organer. På alle vore virksomheder er der etableret systemer, hvor medarbejderne udpeger repræsentanter-/talsmænd til forhandlinger med ledelsen.

Som arbejdsgiver følger vi som minimum nationale love, kodekser, regulativer og overenskomster om løn og arbejdsvilkår. Desuden tilstræber SP Medical at give medarbejderne ekstra benefits.

 

Tillid og respekt

Som en international virksomhed respekterer vi forskelle i kulturer og traditioner.

Vore interne relationer skal være karakteriseret ved gensidig tillid og respekt. Derfor tolererer vi ikke nogen form for chikane direkte eller indirekte, fysisk eller psykisk, verbal eller nonverbal.

 

Sikkerhed

SP Medical sikrer at medarbejderne har et tilfredsstillende arbejdsmiljø, hvor der tages størst mulige hensyn til sikkerhed og miljømæssige påvirkninger. Vi forpligtiger os til at vore virksomheder som minimum er indrettet efter gældende sikkerheds- og miljølovgivning

På alle vore virksomheder er der etableret sikkerhedsorganisation. SP Medical sikrer dermed på en struktureret måde og i samarbejde med vores medarbejdere at de tekniske og organisatoriske betingelser er til stede for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø.

 

 • Læs mere:

  Vores Code of Conduct er beskrevet i interne og eksterne anliggender.

   

  Læs mere her:

   

  » Eksterne anliggender

 • Download

  Download vores Code of Conduct her:

   

  » Download

Dette site bruger cookies for at huske indstillinger, lave statistik og forbedre oplevelsen for dig. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.