Code of Conduct - eksterne anliggender

Konkurrence

SP Medical driver lovlig, hæderlig og konkurrencedygtig forretning. Vi respekterer og overholder konkurrenceregler ligesom vi respekterer kundernes selvstændighed.

Vi tager afstand fra at anvende konkurrenceforvridende praksis, som hæmmer markedsøkonomiens mekanismer - herunder prissamarbejde, opdeling af marked med konkurrenter eller misbrug af dominans.

 

Åbenhed og fortrolighed

SP Medical søger at være så gennemsigtig som muligt i vores aktiviteter og vil åbent indgå i dialog med enhver, der har en fornuftig interesse i vores virksomhed og aktiviteter.

Vores medarbejdere forpligter sig både til at beskytte virksomhedens egne fortrolige forretningsoplysninger og til at respektere andres immaterielle rettigheder og fortrolige oplysninger.

 

Anti-korruption og interessekonflikter

Vores forretningspartnere og interessenter skal vide, at vore medarbejderes adfærd er baseret på virksomhedens interesser og ikke medarbejderens egne private interesser. Derfor bestræber SP Medical sig på at undgå den mindste antydning af interessekonflikt.

I alle vores eksterne relationer opretholder vi en høj integritet og ansvarlighed. Vi tilbyder ikke kunder, potentielle kunder, leverandører, myndigheder eller andre repræsentanter for samfundet betaling, gaver eller fordele, som strider mod gældende love eller hvad der kunne anses for at være rimelig og accepteret forretnings- og markedsføringspraksis.

Vore medarbejdere modtager ikke gaver, ydelser eller betalinger, der kunne påvirke, eller anses for at påvirke, objektiviteten af deres, eller virksomhedens, forretningsmæssige beslutninger.

 

Miljø

I overensstemmelse med FN’s Global Compact tager SP Medical initiativer for at fremme større miljømæssig ansvarlighed og nedbringe koncernens påvirkning af det indre og ydre miljø, ligesom vi søger at fremme brugen af mere miljøvenlige teknologier og materialer.

Strategien er, at alle vore virksomheder skal implementere systemer, som sikrer:

 • at der anvendes miljøvenlige produkter i produktions- og udviklingsprocesserne
 • at mængden af affald og spild samt ressourceforbruget minimeres
 • at vore virksomheder som minimum er indrettet efter gældende miljølovgivning

De væsentligste påvirkninger af miljøet sker ved, at vores virksomheder under produktionen bruger energi (især strøm) og råvarer, og heraf afledt materialespild.

Vi måler løbende nøgletal for bl.a. energi-, varme-, vand- og råvare-forbrug. Resultaterne bruges til bredt at implementere tiltag for at reducere energiforbrug og spild.

Den direkte udledning af CO2 fra vores virksomheder er beskeden, men indirekte sker der en påvirkning af miljøet med CO2, når elværker producerer strømmen.

SP Medical har ingen direkte indflydelse på elværkernes produktion, men det tilstræbes at en væsentlig del af strømmen købes fra værker, hvor strømmen produceres fra vedvarende energi, f.eks. vindmøller.

 

 • Læs mere:

  Vores Code of Conduct er beskrevet i interne og eksterne anliggender.

   

  Læs mere her:

   

  » Interne anliggender

 • Download

  Download vores Code of Conduct her:

   

  » Download

 • Operation Clean Sweep®

  Operation Clean Sweep® er et initiativ fra den internationale plastindustri som har til mål at reducere spild af plastgranulat i miljøet.

   

  Formålet med initiativet er at sikre, at plastikgranulat, flager og pulvere, der passerer gennem plastvirksomhederne, håndteres med omhu og ikke ender i vores floder eller hav.

   

  SP Medical har formelt forpligtet sig til at støtte Operation Clean Sweep® og har implementeret systemer for at forhindre spild af plastgranulat for at beskytte vandmiljøet.

  undefined

Dette site bruger cookies for at huske indstillinger, lave statistik og forbedre oplevelsen for dig. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.