Værdier

SP Medicals organisation bygger på et værdigrundlag som består af fire grundlæggende værdier, der hver beskriver en karakteregenskab som vi ønsker at finde hos alle medarbejdere i vores virksomhed:

  • Ansvarsbevidst - vi holder, hvad vi lover og gør tingene ordentligt
  • Resultatorienteret - vi stræber konstant efter at gøre tingene bedre og mere rationelt
  • International- vi lytter til vore kunder og finder løsninger sammen med dem i en åben dialog - uanset hvor i verden, kunderne befinder sig
  • Forandringsparat - kun når vi er på forkant med udviklingen, kan vi blive ved med at være en stærk partner for vore kunder og samarbejdspartnere