Vigilance

SP Medical har ifølge MEDDEV 2.12.1 pligt til at indberette hændelser med medicinsk udstyr, hvor udstyret er en medvirkende årsag til hændelsen.

Venligst rapporter ved at ringe på: Telf.: + 45 40209038.